Anioły w Piśmie ŚwiętymJuż najstarsze wersety Starego Testamentu zawierają wzmianki o aniołach: Bóg stawia anioły u wrót raju; aniołowie nawiedzają Abrahama; aniołowie wyprowadzają Lota i jego córki z pożaru Sodomy; Jakub widzi we śnie drabinę aż do nieba, po której wstępują i schodzą aniołowie; Jakub walczy całą noc z aniołem, pokonuje go i odbiera od niego błogosławieństwo. Bóg posyła anioła, który zabija pierworodnych Egiptu i wyprowadza Izraelitów z niewoli - anioł idzie przed obozem izraelskim.Manoach - ojciec Samsona - rozmawia z aniołem, który mu powiada że imię jego jest "tajemnicze", a potem wstepuje w płomieniu do nieba. Anioł oczyszcza usta proroka Izajasza, anioł zamyka paszcze lwom, żeby nie pożarły Daniela, anioł zstepuje w piec babiloński i sprawia, że płomienie nie szkodza trzem młodzieńcom. W jeszcze innych fragmentach Starego Testamentu można zanleźć informacje o działaniu "posłańców Boga". A w Nowym Testamencie? Tam zdarzeń z udziałem aniołów jest nieco mniej, co nie znaczy że aniołowie w tamtym czasie nie działali; wymieńmy więc kilka, dobrze wszystkim znanych wydarzeń: Anioł zapowiada Zachariaszowi narodzenie syna; archanioł Gabriel zwiastuje poczęcie Syna Bożego, aniołowie spiewają przy złóbku i przyprowadzają tam pasterzy, ostrzegaja także mędrców ze Wschodu, żeby nie wracali do Heroda; anioł każe Józefowi uciekać do Egiptu. Aniołowie służą Jezusowi na pustyni, przy męce całe legiony są na Jego rozkazy, jeden także towarzyszy Mu w ogrodzie oliwnym. Aniołowie ogłaszają wreszcie przy grobie prawdę o zmartwychwstaniu Pana! Anioł porusza wodę sadzawki Betsaidy i nadaje jej moc leczenia, anioł wyprowadza Piotra z więzienia. Aniołwie w szczególny sposób obecni są także w Apokalipsie Św.Jana, tam ukazane jest posłannictwo aniołów na końcu czasów.

Powrót do strony ::Anielska hierarchia c.d.::

Powrót do strony ::Hierarchia aniołów::

Powrót do strony głównej